Ogólne warunki biznesowe

1. Oferta
Agencja turystyczna ''Sara-tours'', z siedzibą w miejscowości Mandre, ul. Ribarska 8 (dalej zwaną agencja), zajmuje się pośrednictwem i wykonaniem rezerwacji w imieniu właściciela i na jego rzezcz, w ten sposób zapewniając nocleg gościowi i pośrednictwem podczas wynajmowania skuterów, rowerów, łodzi i motorówek.

2. Rezerwacja i płatność
Zapytania dotyczące rezerwacji noclegu odbierają się w formie elektronicznej, pisemnie albo osobiście w biurze agencji. Podczas wykonanej rezerwacji gość potwierdza że jest zapoznany z tymi Warunkami ogólnymi. W ten sposób wszystko określone staję się prawnym obowiązkiem dla gościa i dla agencji.
Rezerwację można wykonać wyłącznie wpłatą zaliczki (lub: wyłącznie wpłatą zaliczki) podczas resztę powinno zapłacić w agencji w dniu przyjazdu.

3. Cena usługi
Cena noclegu zawiera usługę podstawową jak jest określone w rezerwacji: dzienny wynajem, pościel, ręczniki, kuchnia wyposażona potrzebnym naczyniem i narzędziem kuchennym, zużycie wody, prądu i gazu.
Usługi specjalne nie są wliczone w cenę (śniadanie, wynajem łodzi...) i powinno je zapłacić oddzielne.
Ceny noclegu akceptowane są przez właściciela apartamentu, który też można je zmienić.
W przypadku pobytu krótszego niż cztery dni, cena zwiększa się o 30%.
W przypadku zmiany cen określonego apartamentu po wykonanym zgłoszeniu, a przed wpłatą zaliczki, agencja jest zobowiązana natychmiast poinformować gościa i wysłać nowy cennik. Gościom, którzy zapłacili zaliczkę, agencja gwarantuje, że pozostała część zostanie obliczona na podstawie poprzedniej kalkulacji, według której apartament został zarezerwowany.

4. Kategoryzacja i opis usług
Ofertowe apartamenty opisane są według oficjalnej kategoryzacji instytucji właściwej. Standardy noclegu, jedzenia i innych usług w różnych miejscach są rozmaite i nie można je porównywać. Każdy gość powinien dostać czysty i schludny apartament.
Dla gości, którzy zostają dłuższej od tygodnia, będą dostępne dodatkowe prześcieradła i ręczniki.
Do apartamentu goście powinni przyjechać po godzinie 14:00, a w dniu odjazdu odjechać do godziny 10:00. Oddanie klucza apartamentu wykonuje się w tym samym miejscu przez właściciela lub przedstawiciela agencji.

5. Prawo agencji na zmiany i odprawianie
Agencja utrzymuje prawo zmienić lub odwołać zarezerwowany nocleg jeżeli przed lub podczas wakacji wystąpią nadzwyczajne okoliczności, którym nie można uniknąć lub nie można ich usunąć. W takim przypadku, agencja razem z właścicielem oferuje gościowi nocleg zastępczy, ale wyłącznie z afirmacją i zgodnością gościa. Oferowany nocleg powinnien być w takiej samej lub większej kategorii ceny noclegu, według której gość potwierdził rezerwację.

6. Prawo gościa na zmiany i odprawianie
Jeżeli gość chce zmienić lub odwołać rezerwację zrobioną według jego wymagania, powinien to zrobić pisemnie.
W przypadku stałej potwierdzonej rezerwacji noclegu prywatnego, data otrzymania pisemnego odwołania przedstawia podstawę do obliczania kosztów odwołanych:

  • Do 30 dni przed początkiem korzystania z usług, zwrot całej sumy
  • Od 29 do 20 dni przed początkiem korzystania z usług, zwrot 50% sumy zapłaconej
  • Od 19 do 0 dni przed początkiem korzystania z usług zatrzymujemy całą zapłaconą sumę

W przypadku że gość do zarezerwowanego noclegu nie przyjedzie do północy w dniu zaczynania usług, a wcześniej o tym nie poinformował agencję lub właściciela, rezerwacja uważa się jako odwołana, a koszty obliczają się jak określone powiżej.

7. Obowiązki agencji i właściciela
Powinność agencji jest dbać o dawaniu usług, a również i o wyborze właściciela jak i o prawach i zainteresowaniach gościa zgodnie zwyczajom w turystyce. Właściciel jest zobowiązany zapewnić gościowi wszystkie zapłacone usługi i dlatego odpowiada gościowi w przypadku możliwego niewykonania zapłaconych usług lub ich części. Agencja i właściciel wykluczają każdą odpowiedzialność w przypadku zmian i niewykonania usług spowodowanych siłą wyższą.

8. Obowiązki gościa
Gość jest zobowiązany:

  • Mieć poprawne dokumenty podróży
  • Przestrzegać celnych i dewizowych przepisów Chorwacji
  • Przestrzegać zasad domu w apartamenice i współpracować z właścicielem lub agencją w dobrej wierze
  • Właścicielowi w całości kompensować każde spowodowane uszkodzenie w apartamencie

Gość ponosi odpowiedzialność i koszty spowodowane nieprzestrzeganiem obowiązków.

9. Reklamacje
Gość posiada prawo na kompensację dla zapłaconych niewykonanych usług. Podczas wymagania gość powinien dołączyć reklamację pisemną.

Procedura związana z reklamacją:

  • Jeżeli gość na samym celu nie jest zadowolony stanem apartamentu, natychmiast po przyjeździe powinien poinformować agencję czyli składać reklamację właścicielowi. Gość jest zobowiązany w dobrej wierze współpracować z przedstawicielem agencji i właścicielem żeby usunąć przyczyny niezadowolenia. Jeżeli jest reklamacja uzasadniona i podana usługa właściciela nie jest zadowalająca, agencja się postara, żeby gość otrzymał akceptowalne rozwiązanie, które odpowiada usługi zapłaconej właścicielowi. Agencja lub właściciel nie powinny jako nocleg zastępczy gościowi zaoferować usługę niższej wartości.
  • Jeżeli gość opuści apartament według własnej inicjatywy i znajdzie inny nocleg i w ten sposób nie umożliwi agencji rozwiązanie problemu, nie ma prawa na zwrot pieniędzy ani na reklamację dla kompensacji uszkodzenia.
  • Nie póżniej niż 8 dni po powrocie z podróży, gość powinien wysłać agencji reklamację pisemną (razem z podpisanym przez właściciela raportem o sytuacji i ewetualnymi rachunkami dla spowodowanych kosztów). Agencja jest zobowiązana rozwiązać reklamację nie póżniej niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Gość rezygnuje z pośrednictwa innej osoby, instytucji sądowej lub dawania informacji do mediów, aż agencja nie podejmuje decyzję. W ten sposób wyklucza się prawo gościa na kompensację uszkodzenia pośredniego. Jeżeli gość na miejscu wydarzeń nie reklamuje nieadekwatną usługę czyli jeżeli wyśle reklamacje po 8 dni po powrocie z podróży, agencja nie bedzie akceptować reklamację.

10. Właściwość sądu
Jeżeli gość nie jest zadowolony rozwiązaniem jego reklamacji przez agencję, posiada prawo do zaczynania postępowania sądowego. W tym przypadku właściwym będzie sąd w Zadarze.

14. Uwaga
Nie uważamy reklamacji dla ofert w ostatniej chwili ani dla noclegu z ceną obniżoną (na zniżce)!

Potrzebujesz pomocy przy rezerwacji?

Zadzwoń do naszego zespołu obsługi klienta pod poniższym numerem, aby porozmawiać z jednym z naszych doradców, który pomoże Ci we wszystkich potrzebach związanych z urlopem.

00385 (0)23 697 337

info@sara-tours.hr

Ogólne warunki biznesowe - QR Code Friendly

Szukasz specjalnej oferty dostosowanej do Ciebie?

Skontaktuj się z nami z pewnością, a my stworzymy dla Ciebie ofertę, która spełni wszystkie Twoje wymagania. Sara Tours jest zawsze do Twojej dyspozycji.

Wysłał nam zapytanie