Všeobecné obchodní podmínky

1. Nabídka
Turistická agentura "Sara-tours", se sídlem v Mandre, Ribarska 8 (dále jen: agentura) se zabývá zprostředkovatelskou činností a prováděním rezervací jménem vlastníka a na jeho účet a tímto způsobem zajišťuje hostu ubytování, a dále zprostředkováním při pronájmu skútrů, jízdních kol, loděk motorových člunů.

2. Rezervace a placení
Dotazy na rezervaci ubytování se přijímají elektronickou cestou, písemně nebo osobně v kanceláři agentury. Při provedené rezervaci host potvrzuje, že je seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami. Tímto způsobem se vše uvedené stává právním závazkem pro hosta i agenturu.
Rezervaci je možné provést výhradně po zaplacení akontace (nebo: výhradně způsobem, že bude zaplacena akontace), zatímco zbývající částka se platí v agentuře v den příjezdu.

3. Cena služeb
Cena ubytování zahrnuje základní služby, jak je uvedeno v rezervaci: denní nájemné, ložní povlečení, ručníky, vybavenou kuchyni s potřebným nádobím a příborem, spotřebu vody, elektřiny a plynu.
Speciální služby nejsou zahrnuty v ceně (podávání snídaně, pronájem člunů...) a je třeba zaplatit je zvlášť.
Ceny ubytování jsou schválené vlastníkem ubytovací jednotky, který má právo na změnu cen.
Za pobyt kratší než čtyři dny se cena zvyšuje o 30%.
V případě změny cen příslušné ubytovací jednotky po provedeném přihlášení???, ale před zaplacením akontace, se agentura zavazuje, že o tom bude ihned informovat hosta a pošle mu nový účet. Hostům, kteří akontaci zaplatili, agentura zaručuje, že jim bude zbývající částka vyúčtována na základě předchozí kalkulace, podle které si host rezervoval ubytovací jednotku.

4. Kategorizace a popis služeb
Nabízené ubytovací jednotky jsou popsané podle úřední kategorizace příslušné instituce. Standardy ubytování, stravování a jiných služeb v jednotlivých místech jsou různé a nelze je srovnávat.
Každý host musí být přijat v čisté a upravené ubytovací jednotce. Pro hosty, kteří zůstávají déle než jeden týden, bude k dispozici další povlečení a ručníky.
Hosté do ubytovací jednotky přijíždějí po 14.00 hodině, a v den odjezdu ubytovací jednotku opouštějí do 10.00 hodin. Předání klíčů od ubytovací jednotky majitelem nebo zástupcem agentury se provádí v samém objektu .

5. Právo agentury na změny a zrušení
Agentura má právo změnit nebo zrušit rezervované ubytování, pokud před začátkem pobytu nebo během pobytu nastanou mimořádné okolnosti, kterým se nelze vyhnout nebo je odstranit. Agentura v tom případě s pomocí majitele nabídne hostovi náhradní ubytování, ale vše výhradně se souhlasem a schválením hosta. Nabízené ubytování musí být stejné nebo vyšší kategorie za cenu ubytování, za kterou host potvrdil rezervaci.

6. Právo hosta na změny a zrušení
Pokud host chce změnit nebo zrušit rezervaci provedenou na jeho žádost, musí to provést písemnou formou.
V případě fixně potvrzené rezervace soukromého ubytování, představuje datum přijetí písemného zrušení základ pro výpočet stornopoplatků:

  • do 30 dnů před začátkem pobytu se vrací celková zaplacená částka
  • od 29 do 20 dnů před začátkem pobytu se vrací 50 % zaplacené částky
  • od 19 do 0 dnů před začátkem pobytu si ponecháváme zaplacenou částku v celé výši.
Pokud host do rezervovaného ubytování nepřijede do půlnoci v den začátku služeb a předem to agentuře nebo poskytovateli služeb neohlásil, považuje se rezervace za zrušenou a storno poplatky se účtují tak, jak je uvedeno výše.

7. Povinnosti agentury a majitele
Povinností agentury je starat se o provádění služeb a také o výběr majitele, jakož i o práva a zájmy hostů v souladu se zvyklostmi v turizmu. Majitel je povinen zajistit, aby byly hostu poskytnuty všechny objednané služby, a proto hostu odpovídá za možné nesplnění zakoupených služeb nebo části služeb. Agentura a majitel vylučují jakoukoli odpovědnost v případě změn a neplnění služeb způsobených vyšší mocí.

8. Povinnosti hosta
Host je povinen:

  • mít správné cestovní doklady,
  • dodržovat celní a devizové předpisy Chorvatské republiky
  • dodržovat domácí řád v ubytovací jednotce a spolupracovat s vlastníkem nebo agenturou v dobrém úmyslu,
  • vlastníku v plné výši nahradit každou způsobenou škodu v ubytovací jednotce,
Host odpovídá také za ostatní výdaje vzniklé z důvodu nedodržování povinností.

9. Řešení stížností
Host má právo žádat určitou náhradu za nesplněné služby, které zaplatil. K žádosti musí host přiložit také písemnou stížnost.

Postup v souvislosti se stížností:

  • Pokud host přímo na místě není spokojený se stavem ubytovací jednotky, musí ihned po příjezdu informovat agenturu, nebo reklamaci uplatňovat ihned u majitele. Host je povinen spolupracovat se zástupcem agentury a majitelem v dobrém úmyslu, aby byly příčiny nespokojenosti odstraněny. Pokud je stížnost oprávněná a služby poskytnuté majitelem nejsou uspokojivé, agentura zařídí, aby host dostal přijatelné řešení, které odpovídá službám zaplaceným majiteli . Agentura nebo vlastník nesmí hostu jako náhradní ubytování nabídnout službu nižší hodnoty.
  • Pokud host samovolně opustí ubytovací jednotku a najde si jiné ubytování, aniž by agentuře poskytl příležitost k řešení problému, nemá právo na vrácení peněz ani podání žaloby o náhradu škody.
  • Nejpozději do 8 dnů po návratu z dovolené musí host předat agentuře písemnou stížnost (společně s majitelem podepsaným hlášením o situaci a eventuálními účty o způsobených výdajích). Agentura se zavazuje vyřešit stížnost do 14 dnů ode dne přijetí stížnosti. Host se zříká zprostředkování jakékoli jiné osoby, soudní instituce nebo sdělování informací médiím, dokud agentura ve věci nerozhodne . Tímto se vylučuje právo hosta na náhradu nepřímé škody. Pokud host na místě událostí nereklamoval neadekvátní služby, respektive pokud podal písemnou stížnost po uplynutí 8 dnů po návratu z dovolené, nebude agentura na tuto stížnost brát zřetel.
10. Příslušnost soudu
Pokud host není spokojený s tím, jak agentura vyřešila jeho stížnost, má nárok na zahájení soudního řízení. V tom případě bude příslušný soud v Zadaru.

14. Poznámka
Neuznáváme reklamace na nabídky last minute, jakož ani na ubytování ve slevě (v akci)!

Potřebujete pomoc s rezervací?

Zavolejte náš tým služeb zákazníkům na níže uvedeném čísle a poraďte se s jedním z našich poradců, kteří vám pomohou se všemi potřebami dovolené.

00385 (0)23 697 337

info@sara-tours.hr

Všeobecné obchodní podmínky - QR Code Friendly

Hledáte speciální nabídku přizpůsobenou pro vás?

Kontaktujte nás s důvěrou a my vám vytvoříme nabídku, která splní všechny vaše požadavky. Sara Tours je vždy k dispozici.

Poslala nám dotaz